sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms.Lan
Kinh Doanh
(08) 6257 7636 - 0934 956 179

Chia sẻ lên:
Màu trắng TiO2 (white masterbatch)

Màu trắng TiO2 (white masterbatch)

Mô tả chi tiết

 Hạt chất độn và hạt màu trắng (Filler & White masterbatch)

 

*  Taical / chất độn (Calcium masterbatch) 

*   Màu trắng TiO2 (white masterbatch)

*   Hạt hút ẩm ( oxide calcium)

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màu trắng TiO2 (white masterbatch)
Màu trắng TiO2 (white masterbatch)